Welkom

 

 

Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"116057"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Agenda item toevoegen

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":true,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Nieuwe ideeën, oproepen en activiteiten

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuwe ideeën, oproepen en activiteiten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":true,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Actueel

 


Enquête 'Samen maken wij Drimmelen'

Uitkomsten enquête
In december 2017 hielden wij de enquête Samen maken wij Drimmelen. Onderwerp van de enquête was:  hoe betrek je bewoners, ondernemers en organisaties het beste bij plannen voor de eigen leefomgeving. Ongeveer 600 mensen (inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties) vulden de vragenlijst in.  
Meer informatieSociaal-cultureel dorpshart Made

De gemeente Drimmelen en Breda Bouw starten eind november het onderzoek voor de invulling van het sociaal-cultureel dorpshart in het gebied aan de Kerkstraat, als onderdeel van het Centrumplan voor Made. Het gebied omvat de Bernarduskerk, de pastorie en de bijbehorende tuin, het Gaymansplantsoen, de Mayboom en het aangrenzend pleintje met parkeerplaatsen.
Meer informatie


Dorpsgericht werken

Dorpsgericht werken  is de manier van werken in de gemeente Drimmelen, waarbij bewoners(groepen), gemeente, woningstichtingen, politie, jongerenwerk en andere instanties en verenigingen nauw samenwerken om de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in de dorpen te versterken.
Meer informatie