Bewonersplatform Lage Zwaluwe

Onze Doelstellingen:

  • Het opzetten en vergroten van een netwerk tussen verschillenden partijen,
  • Meedenken over zaken als toerisme, verkeershinder, projecten binnen het dorp,
  • Lage Zwaluwe aantrekkelijker maken,
  • Ons dorp veiliger te maken, Alert Drimmelen is hiervan een belangrijk onderdeel,
  • Leefbaarheid en sociale betrokkenheid vergroten,
  • Het versterken van het dorpsgevoel,
  • Sociale buurtzorg,

Dit willen wij voor elkaar krijgen in een positieve dialoog, zonder vooroordelen en in overleg met alle mogelijke partijen.

Zoals bewoners, politie, gemeente, verenigingen, stichtingen, en jongeren. Het gaat hier echt om het algemeen belang.

Zaken zoals zwerfvuil, stoeptegels, enz. verwijzen we door naar het meldpunt van de gemeente Drimmelen. (misschien hier verwijzen naar website)

Kijk ook op www.facebook.com/BewonersPlatformLageZwaluwe
Contactpersoon: fjvonk@hetnet.nl