SAM Made

Samen Actief Made is er voor de bewoners en door de bewoners.

Wat is SAM?

SAM  bestaat uit een groep bewoners uit Made. Zij vormt een schakel tussen bewoners en gemeente Drimmelen. Maar ook tussen bewoners en politie, Woonvizier, jongerenwerk, Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) en andere organisaties. Het is ontstaan vanuit het Dorpsgericht werken. Dit is een manier van werken van de gemeente.

Wij zijn zelf bewoners uit Made. Daardoor zien, horen en ervaren wij wat er leeft in ons  dorp. Wij zijn een aanspreekpunt voor u als bewoner. Dat zijn wij ook voor de gemeente en genoemde organisaties. Wat voor ons voorop staat is te proberen zaken van algemeen Mades belang zo goed mogelijk te behartigen en/ of bespreekbaar te maken.

Wie nemen deel aan het SAM?

SAM bestaat uit bewoners uit Made. Deze vrijwilligers komen uit heel Made en vertegenwoordigen diverse groeperingen, zoals buurtverenigingen of wijken waar ze zelf wonen. De groep kan nog steeds nieuwe leden gebruiken..

Wat doet SAM?

SAM komt elke maand bij elkaar om te praten over onderwerpen die in ons dorp spelen. Het gaat over onderwerpen die te maken hebben met:

 • leefbaarheid
 • veiligheid
 • sociale betrokkenheid

Bij de vergaderingen is vaak de coördinator Dorpsgericht werken van de gemeente aanwezig. Hierdoor zijn er korte lijnen vanuit SAM naar de gemeente en andersom. De coördinator brengt onderwerpen namens de gemeente in. Zij vraagt het platform om over zaken mee te denken. Daarbij kan het gaan om meningen, ideeën en/of adviezen. Of ze inventariseert  welke mensen/groepen in Made bij een bepaald onderwerp betrokken moeten worden.  Afhankelijk van de onderwerpen zijn ook vertegenwoordigers van andere organisaties bij de vergaderingen aanwezig. Door deze manier van werken weten bewoners, gemeente en organisaties elkaar goed te vinden.

Voorbeelden van onderwerpen waarbij het platform wordt betrokken:

 • inbraakpreventie
 • openbare orde en veiligheid
 • verkeer
 • jongeren
 • dorpsvoorzieningen
 • dorpsactiviteiten
 • openbare ruimte
 • overlast
 • beleid vanuit de gemeente op verschillende terreinen

Ons succes blijft afhankelijk van uw inbreng en bereidheid om mee te werken.

Via onze e-mail kunt u ons bereiken: samenactiefmade@gmail.com.

 • Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op.