Bewonersplatform Terheijden

Het bewonersplatform Terheijden is er voor de bewoners en door de bewoners.

Wat is het bewonersplatform Terheijden?

Het bewonersplatform  bestaat uit een groep bewoners uit Terheijden. Zij vormt een schakel tussen bewoners en gemeente Drimmelen. Maar ook tussen bewoners en politie, Woonvizier, jongerenwerk, Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) en andere organisaties. Het is ontstaan vanuit het Dorpsgericht werken. Dit is een manier van werken van de gemeente.

Wij zijn zelf bewoners uit Terheijden. Daardoor zien, horen en ervaren wij wat er leeft in ons  dorp. Wij zijn een aanspreekpunt voor u als bewoner. Dat zijn wij ook voor de gemeente en genoemde organisaties. Wat voor ons voorop staat is te proberen zaken van algemeen Terheijdens belang zo goed mogelijk te behartigen en/ of bespreekbaar te maken.

Wie nemen deel aan het bewonersplatform?

Het bewonersplatform bestaat op dit moment uit een groeiend aantal leden (zie foto hierboven).

Wat doet het bewonersplatform Terheijden?

Het bewonersplatform komt elke maand bij elkaar om te praten over onderwerpen die in ons dorp spelen. Het gaat altijd over onderwerpen die te maken hebben met:

 • leefbaarheid     
 • veiligheid
 • sociale betrokkenheid

Bij de vergaderingen is de coördinator Dorpsgericht werken van de gemeente aanwezig. Hierdoor zijn er korte lijnen vanuit het bewonersplatform naar de gemeente en andersom. De coördinator brengt onderwerpen namens de gemeente in. Zij vraagt het platform om over zaken mee te denken. Daarbij kan het gaan om meningen, ideeën en/of adviezen. Of ze inventariseert  welke mensen/groepen in Terheijden bij een bepaald onderwerp betrokken moeten worden.  Afhankelijk van de onderwerpen zijn ook vertegenwoordigers van andere organisaties bij de vergaderingen aanwezig. Door deze manier van werken weten bewoners, gemeente en organisaties elkaar goed te vinden.

Voorbeelden van onderwerpen waarbij het platform wordt betrokken:

 • inbraakpreventie
 • openbare orde en veiligheid
 • evenementen
 • verkeer
 • jongeren
 • dorpsvoorzieningen
 • dorpsactiviteiten
 • openbare ruimte
 • overlast
 • bezuinigingen bij de gemeente
 • beleid vanuit de gemeente op verschillende terreinen

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

In de afgelopen jaren hebben we als platform o.a. het volgende bereikt:

 • we hebben meegedacht over de visie Dorpsgericht werken
 • we hebben in vrijwel alle straten Alert Drimmelen
 • we hebben een inbraakpreventieavond georganiseerd met een voormalig inbreker
 • we hebben een inbraakpreventieavond georganiseerd over wat bewoners zelf kunnen doen om de kans op woninginbraken te verkleinen
 • we hebben samen met de gemeente een avond gehouden over evenementen op de Kleine Schans
 • we denken mee met de gemeente over de prioriteiten bij het onderhoud van de openbare ruimte
 • informatieavond ontmanteling van een hennepkwekerij in een woonhuis (voor leden Alert Drimmelen) 

Waarom Dorpsgericht werken?

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. Daarom werkt de gemeente dorpsgericht. Doelstellingen van het Dorpsgericht werken zijn:

 • verhogen vertrouwen van bewoners in gemeente en andere maatsschappelijke organisaties;
 • versterken leefbaarheid, (sociale) veiligheid en sociale betrokkenheid;
 • integrale samenwerking bewoners, gemeente, politie, woningstichting, jongerenwerker en andere partners;
 • stimuleren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid bewoners;
 • gebruik maken van kennis en inzet van bewoners;
 • gezamenlijk zoeken naar structurele oplossingen.

Iets voor u?

Wilt u meer weten over het bewonersplatform Terheijden of het Dorpsgericht werken? Of heeft u interesse om lid te worden van het bewonersplatform?  Neem dan contact op met contactgegevens bewonersplatform Terheijden (BewonersplatformTerheijden@hotmail.com) of met de coördinator Dorpsgericht werken Lilian Lambrechts llambrechts@drimmelen.nl

U kunt ons bewonersplatform bereiken via mail: BewonersplatformTerheijden@hotmail.com

Volg ons op Twitter: @BPTerheijden
Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/bewonersplatform.terheijden

 • Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op.