Hoofdmenu

Grote zonnevelden terug van weggeweest in Gemeente Drimmelen!

16-07-2023 505 keer bekeken 3 reacties

‘Hè? Die gingen toch niet door’ hoor ik U denken? Helaas..

De hoogste rechter heeft onze gemeente teruggefloten omdat de boel niet op een partijdige manier beoordeeld was waardoor alles opnieuw moest. Hele stukken polder in de gemeente zijn straks niet meer groen maar zwart/metaal door enorme aantallen zonnepanelen! Dat kan toch niet de bedoeling zijn in onze groen/blauwe Gemeente? Overbodig zijn ze ook: Onze daken liggen nog lang niet vol maar het stroomnet is dat wel.

Hebben we iets gemist?
Ja, u heeft iets gemist. Dat is niet gek! Het was voor bijna iedereen, behalve voor de gemeente zelf een grote verrassing dat er toch nog vergunningen voor grote zonnevelden goedgekeurd zouden worden. In 2018 is onze gemeente ‘een beetje dom’ geweest waardoor grote geldschieters hun kansen zagen wat grote gevolgen kan hebben voor onze mooie omgeving.

Waarom nu?
Snel handelen zorgt ervoor dat zo min mogelijk mensen op de hoogte zijn en tja, midden in de zomervakantie is een ideaal moment om de boel erdoor heen te drukken! De meeste mensen zijn dan met hele andere plannen bezig dan die van de gemeente.

Welke partijen hebben dit gedaan?
De coalitie partijen ofwel onze burgemeester en wethouders (college van B&W) hebben ervoor gezorgd dat deze zonnevelden terug zijn. Dit zijn ‘Lijst Harry Bakker’, VVD en Groen Drimmelen, binnenkort ook bekend als zwart/metaal Drimmelen.

Wat gaat er gebeuren?
Het lijkt erop dat de gemeente 2 projecten goed laat keuren. Als advocaten van de grote geldschieters zich ermee gaan bemoeien zou het zomaar kunnen dat de andere 3 ook nog doorgaan. In totaal 5 grote zonnevelden zouden onze polders kunnen gaan bevuilen. Dat betekent ongeveer 180 (!) voetbalvelden vol met zonnepanelen!

Wat kunnen wij doen?
Als het college deze week het besluit neemt, kunt u laten weten dat u het hier niet mee eens bent. Dit heet ‘het indienen van een zienswijze’. We roepen iedereen op, om dit te doen! Wilt u hulp of advies hierbij? Stuur dan een e-mail naar zonneveldendrimmelen@hotmail.com en dan helpen we u daarmee.

Actiegroep zonnevelden nee.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Stoftotnadenken

09-08-23 om 10:08

Met enige verbazing, ongeloof, irritatie, zorg, betrokkenheid, onvermogen maar vooral nimmer rustende wil om het juiste voor en met onze gemeenschap te bereiken heb ik kennis genomen van bovenstaand artikel. De zorg omtrent processen en besluiten uit het verleden zijn er al geruime tijd. Maar ook zorg omtrent onze samenleving die als het even niet uitkomt moord en brand schreeuwt, doch echter op vele andere momenten weer terugvalt in de zorg voor alleen het eigen welzijn. Kortom we zijn over het algemeen weinig geinteresseerd om ons voortdurend te verdiepen in hetgeen er allemaal speelt in onze woon- leefomgeving. Hierdoor zijn we vaak slecht of zeer beperkt tijdig op de hoogte en starten veelal te laat ons daadwerkelijk te realiseren wat de consequenties zijn van al datgene wat op ons afkomt.

Vervolgens bedienen we ons van een weinig respectvolle handelwijze om zeker onvolledige of mogelijk daardoor zelfs deels onjuiste informatie in een dergelijk artikel op te nemen. Laten we ons toch eens beseffen dat dit verregaande consequenties heeft/kan hebben. Voor bovenstaand artikel is dit inmiddels te laat. Maar we kunnen ons handelen naar de toekomst toe altijd trachten te verbeteren lijkt me.

Verwijten maken en overal op tegen zijn is natuurlijk redelijk eenvoudig, evenals stemmingmakerij.

Maar ik zou een ieder willen aanmoedigen om niet bij voortduring trachten tegenover elkaar te gaan staan, maar gezamenlijk bij te dragen aan een goede en leefbare woonomgeving voor ons allen, ook in de toekomst. En daar horen veranderingsprocessen bij. Ook zullen er keuzes gemaakt moeten worden om onze samenleving ook in de toekomst veilig te stellen. Hierbij zullen door degenen die hiervoor verantwoordelijkheid nemen ook steeds keuzes gemaakt moeten worden op grond van op dat moment bekende en meest passende oplossingen en/of beschikbare technologieën.

Ook zullen we ons moeten realiseren dat dit voor een ieder van ons ook betekent dat we offers moeten brengen. We willen met elkaar naar een maatschappij waarbij we op duurzame wijze voorzien in diverse behoeften. Door de huidige oorlog is zich een ieder naar ik mag aannemen ook veel meer bewust van de noodzaak om minder afhankelijk te worden van landen/regimes die ver van ons af staan.

Reacties over investeerders alleen uit op eigen gewin, grondbezitters die zelf mogen bepalen wat ze doen laten maar weer zien dat er nog vele stappen te maken zijn om met elkaar tot een gezonde en weloverwogen keuze te komen. Want we zullen dan toch eens en voor altijd ons moeten realiseren dat we zo niet komen tot een goede passende en gedragen duurzame energie-behoefte voor onze lokale samenleving.

Ja we hebben investeerders (lees ook risico-dragers) nodig. Natuurlijk mag daarbij de vraag worden gesteld wat hiervoor een passende winstmarge behoort te zijn. En natuurlijk moeten dergelijke projecten niet alleen rendabel zijn wanneer er deze worden gefinancieerd middels subsidies, maar moet er oprechte interesse bij investeerders bestaan om bij te dragen aan het verduurzamen van de totale samenleving. Winst maken op door subsidie gerealiseerde projecten zou absoluut totaal anders beoordeeld mogen worden! Want subsidie komt uit middelen waar we als gehele samenleving eerst aan hebben bijgedragen!!

Of een ieder altijd zomaar mag doen wat hem/haar lief is draagt zeker niet bij aan draagvlak in de directe en indirecte omgeving en het woongenot van een ieder in onze gemeenschap. Zonder echter gebruik te maken van grondeigenaren zullen we ook onze verduurzamingsdoelen niet kunnen bereiken. De grondeigenaar is hier dan ook te beschouwen als een investeerder die zijn/haar bijdrage wil leveren aan de verduurzamingsopgave en een daarbij behorende rol voor en samen met zijn/haar (in)directe woonomgeving.

Tot slot zijn we het er allen over eens dat er nog vele uitdagingen voor ons liggen om al deze energie gepast te kunnen transporteren er daar knelt het momenteel ook. Hoewel ook hiervoor diverse projecten inmiddels in uitvoering zijn danwel nog op de tekentafel liggen, verloopt dit alles om allerlei redenen misschien ook niet zoals we dit graag zien. 

Laten we nu echter eens niet alleen maar commentaar leveren op alles wat besloten is/wordt, maar samen met elkaar alle aanwezige kennis en kunde in onze samenleving aanwenden om te trachten te komen tot met de huidige inzichten meest passende keuzes waarbij we vooral wel toewerken naar het verduurzamen van onze samenleving. Hier kan een ieder ook zijn/haar steentje dagelijks aan bijdragen om ook de immer toenemende  eigen behoefte eens tegen het licht te houden. 

Ik wens een ieder veel wijsheid, maar vooral gezamenlijke inzet toe om samen met je buren, dorpsgenoten, de gehele Drimmelense samenleving en onze bestuurders op lokaal, provinciaal en ook landelijk niveau te komen tot de best passende oplossingen met de kennis waarover we momenteel beschikken.

Kees

19-07-23 om 19:45

Hoe zo geen zonnevelden ,van wie is die grond eigenlijk degene waar de grond van is mag toch zelf wel bepalen wat hij of zij er mee doet want dat schijnt niemand te snappen.

Tim Steens

18-07-23 om 20:31

Waarom juist hier 5 zonnevelden ? Gaan de inwoners van de gemeente Drimmelen dan een lagere electriciteitsrekening betalen?  Ik denk dat alleen grote investeerders er rijker door zullen worden. Waar denkt men aan , wanneer er op zonnige dagen veel energie wordt opgewerkt, deze energie op te slaan.

Laat de overheid eerst de oude, roestige lichtmasten verwijderen. Dit is al zo vaak toezegd; er komt niets van . Alles wat er door de gemeente doorgedrukt moet worden gebeurd altijd in de vakantieperiodes.

Cookie-instellingen