Hoofdmenu

Centrumplan Made

Het centrum van Made
08-03-2016
2397 keer bekeken 5 reacties

In het centrum van Made staan diverse panden leeg. Ondernemers maken zich zorgen over de leefbaarheid en het voortbestaan van het centrum op de langere termijn.

In het centrum van Made staan diverse panden leeg. Ondernemers maken zich zorgen over de leefbaarheid en het voortbestaan van het centrum op de langere termijn.

Het ontwerp Centrumplan Made staat donderdag 14 juli 2016 op de agenda van de opinieronde. 

Samenwerking

In nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en andere betrokken partijen is een ontwerpplan opgesteld voor het centrum van Made. Via mail, Facebook, meepraatavonden, interne en externe werkgroepen is naar voren gekomen waar de knelpunten, maar vooral ook de kansen liggen om het centrum van Made aantrekkelijker te maken.

Hoofdpunten in het ontwerp

Belangrijke onderwerpen in het centrumplan zijn onder meer de concentratie van winkels in de Marktstraat, opheffing van het eenrichtingsverkeer aan het eind van de Marktstraat en de inrichting het Molenplein en Raadhuissplein. Het Molenplein wordt een schakel naar de horeca en sociaal culturele functies in de Kerkstraat. Het Raadhuisplein krijgt de inrichting van een evenementenplein. In de inrichting van het gebied komt meer samenhang door onder andere nieuwe bestrating.

19 deelprojecten

De visie op het centrumgebied voor de komende 10 jaar en een uitvoeringsprogramma met 19 concrete deelprojecten zijn samengebracht in het Centrumplan Made.

De deelprojecten bespreekt de gemeente ook weer samen met iedereen voor de uitvoering.

Reacties

Voordat het Centrumplan Made aan de gemeenteraad werd voorgelegd, kon iedereen op het ontwerp reageren met een zienswijze. Het ontwerp lag vanaf vrijdag 15 april tot en met donderdag 26 mei 2016 ter inzage. Op 14 juli kan de raad kennis van nemen van de zienswijzen en de beantwoording. Het college vraagt of zij in kunnen stemmen met de keuzes in het ontwerp.  

Kruispunt Centrum Made: rotonde of stoplichten?

Opties voor het kruispunt Godfried Schalkenstraat - Adelstraat zijn apart uitgewerkt. De raad kan kiezen tussen een rotonde of vervanging van de bestaande verkeerslichten.

Het college geeft de voorkeur aan een rotonde. Een rotonde zorgt voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming van het verkeer. 

Op 8 september neemt de raad een besluit over het Centrumplan Made.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

5  reacties

Corina Segeren

30-06-16 om 13:16

Dank voor jullie reacties.
Het ontwerp Centrumplan Made heeft van 15 april tot en met 26 mei ter inzage gelegen. Binnen deze periode hebben we meerdere reacties ontvangen. Alle reacties inclusief een beoordeling van deze reacties is opgenomen in een Nota van beantwoording.
Het ontwerp Centrumplan Made zal samen met de ingekomen reacties en een afwegingsnotitie over het kruispunt Godfried Schalckenstraat-Adelstraat-Marktstraat-Nieuwstraat op 14 juli 2016 worden besproken in de Opinieronde van de gemeenteraad en op 8 september 2016 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
De te bespreken stukken met betrekking tot het Centrumplan Made, waaronder de Nota van beantwoording, kunt u vanaf 1 juli 2016 terugvinden op www.drimmelen.nl onder Besturen - Gemeenteraad - Vergaderingen Gemeenteraad - 14 juli 2016.
Op deze pagina vindt u tevens informatie over de mogelijkheid tot inspreken tijdens een Opinieronde.

Ad Van Gils

23-04-16 om 10:39

In dit plan wordt de Marktstraat vanaf de stoplichten de doorgaande weg naar de Kerkstraat, Korenbeurs, Aldi en de Jumbo dat kan niet de bedoeling. De Marktstraat zou juist autoluw en fiets en voetgangers vriendelijk moeten worden. Draai de rijrichting om in de Marktstraat zodat men vanaf de Godfried Schalckestraat niet meer rechtstreeks de Marktstraat kan in rijden hierdoor wordt het kruispunt ook een stuk overzichtelijk.

19-04-16 om 16:31

Bedankt voor jullie reacties Pierre en Lieke. Ik geef ze door aan onze projectleider, Corina Segeren. Zij verzamelt alle reacties en neemt ze mee in het uiteindelijke voorstel naar de raad.

Pierre van der Ven

19-04-16 om 10:34

Vanavond kan ik helaas niet aanwezig zijn, hopelijk worden mijn opmerkingen hier gelezen.

Wat ga ik als bewoner van de Julianastraat merken van de aanpassing van de horeca? We hebben nu al regelmatig veel geluidsoverlast van de Tijd en the Pub, voornamelijk op tijden dat de kindjes in bed liggen.

In het nieuwe integraal centrumplan staat links van de kerk een kleine groene ster met horeca. Wat is dat precies? Het is niet Enzo, die zit wat verder. Of is dat nieuw?

Het korte stukje Molenstraat tussen de Kerkstraat en de Lage Weide, maak daar aub eenrichtingsverkeer van. Het is nu op alle schooldagen een grote puinhoop met het verkeer, daarbij gebeuren er te vaak bijna-ongelukken.

Het vernieuwde Molenplein: ik vind het er niet veilig op worden. Ga aub nu eens kijken op de begintijden van de Lage Weide hoe druk het daar is, als ik het zo bekijk dan krijgen de auto's meer ruimte en moeten de fietsers nog beter oppassen daar.

Gaat er iets gedaan worden aan de parkeerellende bij Shirley, bij Enzo, en bij het postagentschap? Rond de drukke tijden staan auto's daar op de meest asociale manieren geparkeerd, en moet je als voetganger over straat.

Gaan de stoplichten verdwijnen? Ik lees alleen dat het niet meer bij de Marktstraat past, maar ik haal er niet uit wat er dan mee gaat gebeuren.

Lieke van Beijnen

18-04-16 om 20:46

Wat ik in dit plan nog mis, zijn de vele kinderen die naar de Lage Weide fietsen en lopen. Dit zijn toch ook weggebruikers waar wel degelijk rekening mee gehouden moet worden. En nu met dit mooie plan op tafel, zie ik hen niet terug vermeld.
Zij gebruiken veelal twee routes: Het fietspad/voetpad door het Gaymansplantsoen. Dit wordt door veel mensen en kinderen gebruikt en ervaren als veilige route; een zebrapad ter hoogte van de kerk (tegenover het paadje naast de Korenbeurs) zou zeer gewenst zijn! Het zou heel prettig zijn wanneer de kinderen deze veilige route kunnen blijven gebruiken.
Daarnaast de weg nu over het Molenplein, komende vanaf vele kanten, de Molenstraat in. Dit is een zeer onoverzichtelijke tweedelige rotonde. Ook bij het herontwikkelen van dit punt moet gedacht worden aan de vele kinderen die vanaf alle kanten de Molenstraat in willen fietsen & lopen. Denk hierbij aan de verkeersbeweging 4x op een dag. (en met regenachtig weer ipv vele fietsers en voetgangers... vele auto's die die kant op willen!!)

Cookie-instellingen